Information om Hässleholms Museum

Information om Hässleholms Museum

Hässleholms Museum öppnade 2002 för att skapa utrymme för de militära museer som fanns i den tidigare garnisonen. Med kommunens hjälp erhölls en f.d. industrilokal som omfattar ca 6 000 kvm varav 4 000 utnyttjas för utställningar.

De militära samlingarna omfattar landets största utställning av svenska band- och hjulfordon. Förutom de militära samlingarna finns Brandkårsmuseum med brandbilar och brandutrustning samt Vagnmuseum med hästfordon bl a. från Hovdala Slott.

I Vagnmuseet finns även Måleböketapeten uppmonterad. Det är en imponerade stor tapet målad av den lokala konstnären Olof Nilsson i mitten av 1800-talet. Tapeten är uppdelad i sektioner och motiven är hämtade från själva gården i Måleböke vid Skyrup utanför Hässleholm, byn Måleböke, Matteröd, Hovdala, Kristianstad och även Malmö.


Vill Du bli medlem?

Hela verksamheten är ideell och då museet är öppet hjälps föreningarna åt med bemanningen. På museet finns en verkstad där föreningarna renoverar och restaurerar äldre fordon.

Du som är intresserad av historiska föremål och äldre fordon kan stödja Hässleholms Museum genom att bli medlem i någon eller några av de fyra föreningarna som gärna tar emot nya medlemmar. Läs mer på respektive förenings hemsida.

Styrelsen i Hässleholms Museum

FöreningStyrelsemedlemmar
HMF
Hässleholms Militärhistoriska Förening
Mikael Persson
Lennart Krüger
HBMF
Hässleholms Brandkårsmuseum
Richard Roth
Jörgen Nilsson
GMHV
Garnisonmuséet Hässleholm Vänner
Daniel Berglund
Mattias Nilsson
VGH
Västra Göinge Hembygdsförening
Rolf Nilsson
Evert Månsson