Välkommen till Hässleholms Museum
Välkommen till
Hässleholms Museum
Brandkår - Hembygd - Militär - Teknik

Museet drivs av fyra fristående föreningar.


Hässleholms Militärhistoriska Förening

HMF

Hässleholms Militärhistoriska Förening

Verksamhetsidén är att sprida kunskap, samla in, restaurera och bevara äldre militärfordon och utrustning.

Hässleholms Brandkårsmuseiförening

HBMF

Hässleholms Brandkårsmuseiförening

Samlar, vårdar och bevarar gamla föremål, fordon och dokument med anknytning till räddningstjänsten i Hässleholms kommun.

Garnisonsmuseet Hässleholm Vänner

GMHV

Garnisonsmuseet Hässleholm Vänner

Efter 93 år upphörde Hässleholm att vara en Garnisonsort och för att ta till vara på dessa samlingar och ställa ut dem i Hässleholm bildades föreningen GMHV som ställer ut föremål och ett antal militära fordon med anknytning till garnisonen.

VGH

Västra Göinge Hembygdsförening

Föreningen ställer ut hästdragna vagnar bl a tre som är helrenoverade och tidigare varit på Hovdala slott. Även Måleböketapeten visas, den kommer från Måleböke gård vid Skyrup utanför Hässleholm.