Museet drivs av fyra fristående föreningar med anknytning till Brandkår, Hembygd, Militär och Teknik.

Hässleholms Militärhistoriska Förening - HMF

HMF
Hässleholms Militärhistoriska Förening

Verksamhetsidén är att sprida kunskap, samla in, restaurera och bevara äldre militärfordon och utrustning.

Brandkårsmuseum Hässleholm

HBMF
Hässleholms Brandkårs Museiförening

Samlar, vårdar och bevarar gamla föremål, fordon och dokument med anknytning till räddningstjänsten i Hässleholms kommun.

Garnisonsmuséet Hässleholm Vänner - GMHV

GMHV
Garnisonsmuséet Hässleholm Vänner

Efter 93 år upphörde Hässleholms att vara en Garnisonsort och för att ta till vara på dessa samlingar och ställa ut dem i Hässleholms bildades föreningen GMHV som alltså ställer ut föremål och ett antal militära fordon med anknytning till garnisonen.

Västra Göinge Hembygds Förening

VGH
Västra Göinge Hembygdsförening

Anordnar bl a olika arrangemang såsom Valborgsfirande, Nationaldagen 6 juni, och midsommarfirande i Hembygdsparken i Hässleholm. I parken finns även hembygdsmuseet.